Velkommen til Leren 2′s nye hjemmeside

 

 STØT GERNE LERENS BEVARELSE VED AT SENDE

 ET FRIVILLIGT BIDRAG VIA NETBANK TIL

BANKKONTO;    REG. # 9883 KONTO # 0001006303

 
 SKAL DU LEJE LEREN TIL ET ARRANGEMENT RINGER DU TIL
ANNE PÅ TELF. 6084 2595 OG AFTALER NÆRMERE.
e-mail: anneogjanjoergensen@gmail.com  

Leren 2 – Skellebjerg  

VI SES PÅ LEREN !

Skt. Hans Bål på LEREN !
Mandag den 23. juni
Holder vejret, så mød op til en
hyggelig stund.
Medbring selv al fortæring.

GOD SOMMER TIL ALLE I FAMILIEN.
REDAKTIONEN.

 MURER AKSELS FIAT 600, ÅRGANG 1967, ER TILBAGE I “FAMILIEN”
Ena og Johannes har opkøbt dette historiske klenodie.
Se flere billeder i menuen “fotoalbum”
Mange i familien har sjove minder fra kørsel i denne bil !
    

       
      
                                     
                                                                                                          

 

 

                
  Aksel og Hulda med alle tretten børn                               Barndomshjemmet i Skellebjerg
 
  Lidt Historie;

  Siden den 26. juli 1855 har Leren tilhørt murer Aksel Hansens familie i uafbrudt

  linie. Sandsynligvis har familien også haft en vis tilknytning til jordstykket før 1855,

  men registreringerne er usikre for den tid. Historien går på at vi skal helt tilbage

  til en gang i 1700-tallet !                             

                            

  Familiens nuværende seniorer og mange af deres børn og børnebørn har op igennem

  barndommen været involveret på Leren – enten i forbindelse med ferieophold i 

  Skellebjerg eller også fordi man var barn af Aksel og  Hulda og derfor var indlagt til

  at deltage i donten på markstykket. Det kunne være rensning og optagning af roer,

  hypning af kartofler og lugning af grøntsager, måske pasning af bistader eller andet

  nødvendigt arbejde. Først i 1990-erne overdrages Leren til Aksels 13 arvinger i form

  af gavebreve ligeligt fordelt mellem modtagerne. I samme forbindelse omdannes Leren

  til en andelsforening og har siden virket som sådant !

  I perioden op til i dag er Leren blevet benyttet som familiens fællles samlingssted og

  i løbet af året holdes der mange sammenkomster og arrangementer hvor de enkelte

  familiemedlemmer kan deltage, som det nu bedst passer. Blandt andet kan nævnes

  Skt. Hans aften hvor der er fællesspisning og bål. Julestue holdes første søndag i advent

  med banko, amerikansk lotteri, æbleskiver og råhygge – derudover afholdes der

  fætter- og kusinefester, seniorfester og udlejning af Leren til de enkelte familiemedlemmer

  til egne private fester. Så man kan betegne Leren som  familiens forsamlinghus !

  I det lidt større perspektiv er Leren derfor med til at holde sammen på den store familie,

  hvilket ellers kan være svært når man tæller omkring 150 personer.

                                                                                                                     

                                        
  Leren 2003

 
 
           

    Legeplads                                                         Hulda’s Kildevæld. Badning forbudt.

 

Web-mail: leren2@webbyen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3